WYSIWYG Web Builder 17.1.4

WYSIWYG Web Builder 17.1.4

Pablo Software Solutions – Commercial
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Web builder là một WYSIWYG (gì-bạn-xem-là-gì-bạn-Get) kéo & thả ứng dụng thiết kế trang web. WYSIWYG có nghĩa là trang kết thúc sẽ hiển thị chính xác cách nó được thiết kế. Chương trình tạo ra HTML (HyperText đánh dấu ngôn ngữ) thẻ trong khi bạn trỏ và bấm vào các chức năng mong muốn; bạn có thể tạo một trang web mà không cần học HTML. Chỉ cần kéo và thả các đối tượng vào vị trí trang chúng ' bất cứ nơi nào ' bạn muốn và khi bạn đã hoàn thành xuất bản nó vào máy chủ web của bạn (bằng cách sử dụng xây dựng trong công cụ xuất bản). Web builder cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát nội dung và bố trí của trang web của bạn.

Tổng quan

WYSIWYG Web Builder là một Commercial phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Pablo Software Solutions.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của WYSIWYG Web Builder là 17.1.4, phát hành vào ngày 04/03/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

WYSIWYG Web Builder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của WYSIWYG Web Builder đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WYSIWYG Web Builder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có WYSIWYG Web Builder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Pablo Software Solutions
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản